Φωτογραφίες από τα Studios Φυλακτός Πορτο Κουφό

Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο στα Studios Φυλακτός Πορτο Κουφό